Ostrov u Záp

https://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/mistopis/tvrz-ostrov-u-zap-je-zajimavym-prikladem-vystavneho-sidla-prazskych-mestanu/
https://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/mistopis/tvrz-ostrov-u-zap-je-zajimavym-prikladem-vystavneho-sidla-prazskych-mestanu/

Zbytky kdysi významné tvrze Ostrov najdeme ve stejnojmenné vsi u Brandýsa nad Labem. Ves Ostrov existovala již ve 13.století a patřila k majetku strahovského kláštera.

Tvrz je poprvé výslovně zmiňována roku 1398, kdy patřila pražským měšťanům. Před husitskými válkami ji na čas získali pražští kanovníci, ale brzy se vrátila do měšťanských rukou. V roce 1453 ji získal Václav Hrzán z Harasova. Od 80. let 15. století se majitelé často střídali, až tvrz roku 1509 koupil císař Rudolf II. a připojil ji k brandýskému panství. Od té doby byla tvrz využívána jen k hospodářským účelům. V 19. století byla postupně zbořena věž a další stavby.
Půdorys tvrze
Tvrz byla založena v rovinatém terénu a ze tří stran ji chránily rybníky. Nejstarší stavbou je obdélný palác, ze kterého se dochoval valeně zaklenutý sklep se sedlovým portálem. Na přelomu 14. a 15. století byl na severní straně tvrze postaven nový dvouprostorový palác podepřený třemi pilíři. Dochovala se z něj zeď s okénkem v přízemí a zbytky prevétu v patře. K nádvorní straně paláce byla přistavěna oválná věž. Opevnění tvrze se nedochovalo.
Tvrz v Ostrově u Záp je zajímavým příkladem vývoje výstavného sídla, jaké si v okolí Prahy budovali zbohatlí měšťané.

Zdroje: Kol.,Encyklopedie českých tvrzí II.díl
Kol.,Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Střední Čechy
Durdík Tomáš, Sušický Viktor, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků- Střední Čechy

https://www.turistickelisty.sportovnilisty.cz/mistopis/tvrz-ostrov-u-zap-je-zajimavym-prikladem-vystavneho-sidla-prazskych-mestanu/