Karlík

O založení a funkci hradu historické prameny mlčí. Podle Miloslava Bělohlávka jej roku 1358 založil Karel IV., ale jediná věrohodná zmínka pochází z roku 1400, kdy byl Karlík zastaven Václavem IV.. Zároveň došlo k připsání částky 200 kop grošů na stavební úpravy hradu. Další zmínka je z roku 1544, kdy se ovšem uvádí pouze blízký rybník a mlýniště. Podle Pavla Boliny a Tomáše Klimka mohla výstavba hradu souviset s blízkostí dálkové cesty z Prahy směrem k Dobříši.

Václav Hájek z Libočan ve své kronice uvedl, že Karel IV. hrad založil pro pobyt královny a jejího dvora, protože ženy údajně na Karlštejn nesměly. Tuto informaci později Jaroslav Vrchlický zakomponoval do své hry Noc na Karlštejně.