Kuncberk

Petr Kabát
Petr Kabát

V roce 1650 panství koupili Morzinové, kteří na jeho místě nechali v letech 1659-1680 postavit malý raně barokní zámek. Zchátralý byl roku 1818 opraven dalšími majiteli panství Bethmanny, ale v průběhu 19. století znovu zpustl a v roce 1891 byl zbořen.

Roman Sirovátka
Roman Sirovátka