Kaple Andělů strážných

Hynek Švásta
Hynek Švásta

Zůstalo jen obvodové zdivo místy do výše cca 5 m, místy je zbořeno až k zemi. Stojí na krásném vyhlídkovém místě. - V roce 1715 vybudoval nad Úsobím vlastním nákladem farář D. Dvořák kapli Andělů strážných, která byla výnosem císaře Josefa II. v roce 1783 zrušena. - Pozemek se zbytky kaple patří církvi.

Zdroj: Mgr. František Podzimek

1954
1954