Berkovský zámeček

Zámeček nechal roku 1596 postavit Adam Berka z Dubé. Roku 1630 provedli Kolovratové opravu objektu. Dne 10. srpna 1733 po zásahu blesku celý zámek vyhořel. Opraveny byly pouze byty pro úředníky. O šest let později, roku 1739, je koupila sochařská rodina Maxů. Zámek vydržel i druhou světovou válku, ale roku 1959 byl jako zcela zchátralý zbořen. Do současné doby zůstaly pouze dvě renesanční brány umístěné u parkoviště v ulici Pod hradem. Zbytky jsou kulturní památkou evidovanou pod č. 28529/5-3265.

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Berkovsk%C3%BD_z%C3%A1me%C4%8Dek