Ždírec

Ondřej Peterka
Ondřej Peterka

Podle archeologických nálezů lze určit existenci sídla do období na přelomu 13. a 14 století. V písemných pramenech nejsou o této stavbě žádné zmínky, patrně šlo o rodové sídlo zemanů ze Ždírce.

E.H. podle Encyklopedie českých tvrzí 3., Jiří Úlovec a kol., Argo 2005, 5.1. 2013