Zahrádky

 Jakub Faifer
Jakub Faifer

Středověké panské sídlo známé z několika listin spojili s lokalitou u Nového Dvora František Gabriel a Jaroslav Panáček. První písemná zmínka o hradě pochází z roku 1376 a nachází se v predikátu Vítka ze Zahrádek. Jeho syn Vítek z Mnichova a dcera Zdena Zahrádky okolo roku 1426 prodali Janovi z Vlčího Dolu, od kterého je později koupili bratři Zikmund a Vaněk ze Smojna. Dalším majitelem se roku 1450 stal Jan Smiřický, který Zahrádky připojil k Jestřebí. Poslední zmínka z roku 1546 uvádí Zahrádky mezi pustými sídly.

zdroj: wiki