Všestudy - kostel sv. Michaela

Pavel Houf
Pavel Houf

Kostel ve Všestudech vznikl pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. V první polovině šestnáctého století se v okolí Chomutova šířilo protestanství. Z let 1565 a 1567 jsou známé stížnosti chomutovského hejtmana na nevhodné chování zdejšího katolického faráře a z roku 1611 se dochovala zpráva, podle které byl všestudský kostel protestantský.

V roce 1775 kostel vyhořel a o čtyři roky později proběhla rekonstrukce, díky které získal základ dochované klasicistní podoby. Věž byla přistavěna až v roce 1898. Po druhé světové válce začal kostel chátrat a počátkem devadesátých let 20. století byl v tak špatném stavu, že bylo rozhodnuto o demolici, ke které však nedošlo. Po roce 2000 započaly rekonstrukční práce, ale jedinou částí, kterou se povedlo dokončit je střecha věže.

zdroj: wiki