Vinařice

První písemná zmínka o Vinařicích je uvedena roku 1328 v predikátu Jana z Vinařic. Jiný zdroj však uvádí stejného majitele již roku 1238. Za možného zakladatele hradu ale nejasně považuje Bičena z Vinařic, který na hradě sídlil v letech 1318-1324 a vedl řadu sporů se sousedními zemany, nebo Jindřicha z Dubé, který též roku 1319 používal přídomek z Vinařic.

V polovině 14. století se hrad stal majetkem rodu Podmokelských z Prostiboře, v jejichž držení zůstal až do doby po husitských válkách. Jako další majitelé jsou známi Jeník z Divic (od roku 1470) a pánové z Klinštejna (od roku 1488). Poslední držitel z jejich rodu zemřel před rokem 1519 a po něm se novým majitelem stal Děpolt z Lobkovic a na Bílině. V majetku Lobkoviců hrad zůstal i nadále, ale majitelé panství sídlili na tvrzi v Divicích a hrad byl opuštěn. Jako pustý je uváděn roku 1586.

zdroj: wiky

vyznačené místo zdiva na fotografii výše
vyznačené místo zdiva na fotografii výše