Veležice

mapy.cz
mapy.cz

Václav Musil v Mnichovicích, pánů Kekulů poddaný, drží kus záhumní svobodného v Mnichovicích a ½ dvoru pustého řečený Velezice. Kv. S. S. 1544: Václav Musil ½ dvoru pustého Velezic sobě klade. Kvat. trh. 1548. Jindřich Vopršal z Jetřichovic Václavovi Musilovi.
Týž Václav Musil na místě Duška z Mnichovic, poddaného páně Kekulova, oznámil, že ten Dušek drží ¼ dvoru Velezic. Kv. S. S. 1544: Dušek z Mnichovic ¼ dvoru v Velezicích sám sobě.
Jan Kubeš z Mnichovic a Jiřík bratr jeho, poddaní páně Kekulovi, ¼ pustotiny ve Velezicích svobodné. Kv. S. S. 1544: Jan Kubeš z Mnichovic a Jiřík ¼ dvoru Velezic.

zdroj: https://www.svobodnici.cz/svobodstvi/Vele%C5%BEice