Stračov

První zmínka o vsi Strakotín (nyní Stračov) je z roku 1358. V druhé polovině 14. století byla ves rozdělena mezi dva rody z Rýzmburka a Třeboučevsi. V roce 1395 náležela Benešovi z Rýzmburka a druhá polovina vsi Rubínovi z Třeboučevsi. Nedlouho poté bylo panství zceleno a v roce 1415 je jediný majitel Jiřík ze Strakotína. On nebo jeho potomci zde založili tvrz: V roce 1478 umírá poslední člen tohoto rodu Kateřina ze Strakotína a Stračov přechází jako odúmrť Mareš a Heřman Kulové z Chotče. V tomto roce se zde píše i o tvrzi. Heřman panství vlastnil až do roku 1489, po něm ho vlastní Dohalští z Dohalic a panství je připojeno k Mokrovousům a tvrz pravděpodobně zpustla. V roce 1553je majitelem Dobeš Vranovský z Doubravice a téhož roku se majitelem stává Jindřich Nejedlý z Vysoké. Za něhož možná vznikl barokní panský dům (předchůdce dnešního zámku).

zdroj: Petr Nožička - hrady.cz, čerpáno z: Kol. autorů: Encyklopedie českých tvrzí III, Argo 2005