Starý Stránov

Zajold - mapy.cz
Zajold - mapy.cz

První zpráva o hradu pochází z roku 1297, kdy jej vlastnil Mikuláš z Hrádku. Jednalo se o menší hrad na ostrohu nad Jizerou. Později se zde střídali příslušníci drobné šlechty. Koncem 14. a v 15. století to byli Myškové z Hrádku, po nichž získal hrad své jméno. Václav Myška z Hrádku jej nechal mezi lety 1404 a 1415 přestavět. Jeho potomci žili na hradě ještě roku 1469, po kterém se vystřídalo několik majitelů z blízkého okolí. Ke konci 15. století připojili hrádek ke svému hradu Stránov Stránovští ze Sovojovic. Od té nebyl trvale obýván a začal chátrat. Později bylo do hradu vestavěno několik domků.