Starý dvůr

 Jardala 1 - mapy.cz
Jardala 1 - mapy.cz

Tvrz pravděpodobně vznikla již ve 14. století. První zmínky k tomuto místu se vážou k roku 1426, kdy bylo u tvrze pobito na 300 křižáků, především Lužičanů ze Zhořelce, utíkajících z prohrané bitvy Na Běháni. O majitelích tvrze se dozvídáme až roku 1443, kdy krupský měšťan Martin Hengst předal polovinu svého majetku nedospělému synovi Lorencovi. Poručnictví převzala jeho matka a bohatý měšťan Hanuš Glac. Hanuš od nich Starý dvůr odkoupil roku 1450. Hanušovi potomci pak používali predikát ze Starého dvora.

Glacové sídlili na tvrzi a přilehlém poplužním dvoře až do 30. let 16. století. Statek poté změnil několik majitelů. Zmiňme alespoň Ruprechta z Hungerkostu, od kterého roku 1552 koupili tvrz krupští měšťané. Roku 1594 získává tvrz Jiří Klippel, po kterém se opět vystřídalo několik majitelů. Zřejmě nejvýznamnějším z nich byl Diviš Kluge, který byl hejtmanem na nedalekém Blansku. Kluge po porážce na Bílé hoře emigroval a tvrz získalo město Krupka. Po svém návratu z emigrace si svůj majetek Kluge vymohl zpět a roku 1637 tvrz s poplužním dvorem prodává císařskému radovi a zemskému místokomořímu Adamu Peceliovi z Adlersheimu. V roce 1651 statek kupuje chomutovská jezuitská kolej. Když roku 1664 tvrz vyhořela, jezuité ji důkladně nechali zrekonstruovat. Po zrušení řádu císařem Josefem II. roku 1773, se dostává tvrz do rukou soukromých držitelů a posléze se stává majetkem města.

Kruhové tvrziště má průměr 23 až 24 metrů. Na něm stála pravděpodobně jediná obdélná budova o rozměrech 8x11 metrů. Na severozápadním nároží přiléhal schodišťový přístavek. V přízemí se nacházela jedna místnost s valenou klenbou. Sklepy byly taktéž valeně zaklenutý. Počet pater není bohužel známý. Opevnění tvořila hradební zeď po obvodu tvrziště a vodní příkop o šířce 14,5 - 15m, který měl oba boky vyzděné. Od poplužního dvora vedl přes příkop od západu 1,7 metrů široký čtyřobloukový můstek.Tuto podobu měla tvrz až do 1883. Za majitele Krügnera bylo sneseno zdivo a sklepy byly zasypány.

Po roce 1945 vzniklo jižně od tvrze koupaliště. Vodní příkop tvrze sloužil dlouhá léta jako předehřev vody. Roku 1975 se začalo s úpravou příkopu, při kterém byla část vyzdívky děsivě vybetonovaná. Stejně jako postupem času začala chátrat i plovárna, tak tvrz začala zarůstat náletovými dřevinami a lidé začali přikop využívat jako černou skládku. Tvrz zarostla natolik, že by před rokem 2010 nikdo neřekl, že se tam nějaká středověká památka nachází. Místní o ní prakticky nevěděli. Již od roku 2008 se začala o toto místo zajímat parta nadšenců - Jiří Kašpar, Denis Biedermann a Daniel Burda. Těm se roku 2010 povedlo uskutečnit první akci, při které se tvrz čistila. Uskutečnilo se tak s pomocí hráčů hry geocaching, kterých i přes nepříznivé březnové počasí dorazilo přes třicet. Tímto činem se povedlo tvrz zachránit od jejího úplného zmizení zasypáním. V říjnu 2011 se uskutečnila druhé čištění tvrze, kterého se zúčastnilo zhruba 20 lidí. Tvrz se tak dostala do povědomí občanů města Krupky i široké veřejnosti.

zdroj: https://starydvur.estranky.cz/clanky/historie.html