Stajice

První písemná zmínka o hradu v podobě predikátu Jindřicha ze Stajic pochází z roku 1348. Před rokem 1399 hrad sloužil jako shromaždiště loupežníků. V roce 1405 najali Herbart z Kolovart a lehnický purkrabí Petřík oddíl žoldnéřů, kteří hrad následujícího roku[2] dobyli a škodili z něj Rožmberkům. Rožmberkové hrad proto znovu dobyli, a ten v průběhu patnáctého století zpustl. Jako pustý se uvádí okolo roku 1531, kdy ho Aleš Karlík z Nežetic spolu s dalšími majetky přenechal Lidmile z Vitiněvsi.

Stavební podoba hradu není úplně známa a eroze půdy zapříčinily, že se přesně nedá určit. Všeobecně se předpokládá jednoduchá dispozice s palácem a obranou věží - nejspíše bergfritem (?). 

Na základě těchto dat byl vytvořen v roce 2018 můj první model tohoto hradu.

V roce 2020 jsem tento model poté vylepšil.

Při tvorbě bylo vycházeno také z následujících podkladů:

Lidar
Lidar
Půdorys
Půdorys
Půdorys 2
Půdorys 2