Semtěš

Ve středu obce Semtěš se nachází gotická věžovitá tvrz z 1. pol. 14 stol. zvaná "Bašta", opuštěná po r. 1558.V 18 stol. zřízena ve věži kovárna. V letech 1997-98 byla věž jako jediná dochovaná část tvrze rekonstruována aupravena na rozhlednu."Bašta" je hranolová věž, vysoká 22 m, s portálem a arkýřem, uvnitř s dřevěnými patry propojenými žebříky.Vylídka: po Čáslavské kotlině a na západní část železných hor.

zdroj: https://www.semtes.cz/obec-7/historie/