Kostel Nanebevzetí Panny Marie

mapy.cz
mapy.cz

Svatyni vystavěl Václav Böhm z Málkova. Věž přistavil stavitel Josef Dausche z Chomutova. - Obdélný, se západní hranolovitou věží. Nepatrně odsazený obdélný presbytář se sakristií připojenou k jižní stěně. Interiér byl plochostropý, v podvěží s křížovou klenbou. V západní části byla vestavěna kruchta nesená dvěma dřevěnými sloupy. Hlavní oltář klasicistní. Součástí vybavení byla socha Madony s dítětem (okolo 1500) a na triumfálním oblouku byla umístěna plastika Ukřižování z doby okolo roku 1520. Ostatní vybavení pocházelo z 18. a 19. století. - V roce 1965 byla kostelu zrušena památková ochrana, údajně kvůli špatnému technickému stavu, a v roce 1967 byl zcela zbytečně zbořen. - Stával pod hlavní silnicí z Chomutova těsně před restaurací po levé straně pod budkou autobusové zastávky; nyní je na jeho místě velký vyasfaltovaný prostor, jenž je zespoda ohraničen velkými stromy. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Martin Čechura: Zaniklé kostely Čech