Pustohrad u Hořic

 Jiří Srb
Jiří Srb

Neznáme původní jméno hradu, ani jeho historii, ale bývá spekulativně považován za sídlo pánů z Březovic. Tuto myšlenku poprvé zveřejnil A. Sedláček (vychází z názvu blízké stejnojmenné vsi). Sedláčkova hypotéza o existenci hradu Březovice se opírá pouze o predikát Tasa z Březovice, z roku 1318. Je jasné, že z pouhého predikátu nelze usuzovat na typ a podobu sídla, které se mohlo v uvedené lokalitě nacházet. Podle archeologických nálezů hrad vznikl v druhé polovině 13. století a zřejmě zanikl mohutným požárem. Poté už nebyl obnoven. Konec existence hradu se bez archeologického průzkumu nedá stanovit, ale nejzazší termín je začátek 15. století, v rámci událostí související s husitskými boji v okolí Hořic. V době Sedláčkově bylo v areálu hradu patrno daleko více zdiva, než je teď, snad taky díky rozsáhlým amatérským výkopům, které prováděli E. Karažej, Fr. Pokorný a Dr. Jandera. Jejich nálezy mají být dle Sedláčka uloženy v hořickém muzeu a má mezi nimi být i groš Václava IV. Což by mohlo znamenat, že hrad opravdu zanikl až v souvislosti s událostmi souvisejícími s vojenskou přítomností Jana Žižky v okolí Hořic, pro kterého nepřátelský hrad v zádech byl jasný cíl na dobití. Historické zprávy však mlčí.

zdroj: Petr Nožička, - hrady.cz -  čerpáno z T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000, Durdík, T.: K počátkům výskytu hradů s plášťovou zdí v Čechách. Archaeologia historica 5, Muzejní a vlastivědná společnost, Brno 1980