Pustá Proseč - Kapla sv. Jiří

mapy.cz
mapy.cz

Velká mešní kaple. - Jednolodní, obdélná, s polokruhově ukončeným presbytářem. Loď 10,7 x 7 m, presbytář 6,4 x 5,9 m. Ze středu šindelem kryté sedlové střechy vyčníval barokní sankustník krytý cibulovitou bání (celkem výška s věžičkou cca 14 m). Ve věžičce byl zvon o průměru 34 cm s letopočtem 1816. Závěr byl sklenut konchou s lunetami, presbytář plackou, loď plochostropá. Uvnitř byla kruchta na dvou sloupech. - Už před 2. světovou válkou měla díru ve střeše, tehdy údajně nedovolil opravu biskup z Hradce Králové a místní lesní správce. Během 2. světové války střecha dále chátrala, po válce se vybralo 30.000 Kč na opravu, ale přišla měnová reforma. V roce 1953 byla již kaple bez střechy a krovu, zůstávalo jen obvodové zdivo, které místní lidé začali rozebírali. V 60. letech 20. století byla kaple na základě rozhodnutí ONV Jičín zbořena. - Kaple stála na nyní prázdném pozemku na návsi vlevo od hasičské zbrojnice, vchod měla směrem k silnici. - Pozemek, na němž kaple stála, je v soukromém vlastnictví (Jana a Jan Haringovi ze Mšena nad Nisou).

zdroj: znicenekostely.cz/

https://www.znicenekostely.cz
https://www.znicenekostely.cz
https://www.znicenekostely.cz
https://www.znicenekostely.cz
https://www.znicenekostely.cz
https://www.znicenekostely.cz