Pod Třemi cípy

Lukáš Matějka
Lukáš Matějka

Hájovna vznikla již v 18. století a hajní zde žili až do 60. let 20. století. Poté sloužila jako rekreační objekt a v 80. letech 20. století vyhořela.

zdroj: https://www.mapotic.com/dubi/50755-hajovna-pod-tremi-cipy-trmicka