Milan Gruber Bouška
Milan Gruber Bouška

Pod sedmi štíty

Myslivna pod sedmi štíty byla loveckým zámečkem. Majitel místních lesů, kníže Clary-Aldrigen z Teplic ho postavil v 18.století. Byl obýván příležitostně celý rok a šlechta ho používala pro lov vysoké zvěře.
Myslivna měla dobře vybranou polohu, rozhled přes pánevní oblast do Českého středohoří je pořád nádherný. Byl a je zde pramen pitné vody. Z kratochvilného zámku se stal načas s požehnáním Clar-Aldringenů letní rekreační objekt pro děti z Teplicka. Po roce 1945 byl objekt znárodněn a zbytek používají lesy ČR.