Mnichovice

https://www.geocaching.com/geocache/GC84X4J_tvrz-mnichovice?guid=ff59aff0-0324-42bf-9984-d08174fa856c
https://www.geocaching.com/geocache/GC84X4J_tvrz-mnichovice?guid=ff59aff0-0324-42bf-9984-d08174fa856c

Bylo to stavení jednoduché na způsob věže ohražené a hlubokým příkopem, vodou naplněným, neustále proti nepříteli hájené. Z celé tvrze dosud zachovalá jest stará studně do okrouhla roubená. V roce 1893 vykopány tu byly 2 cenné šípy a prodány museu království českého v Praze. Kdy a jakým způsobem tvrz ta zanikla nemožno přesně stanoviti, však možno zničení její odhadovati do doby válek husitských, již v roce 1550 se uvádí co pustá, pouze místo na konci vsi terainu vynikající a ostroh do rybníka tvořící, opatřen jest kolem hlubokým příkopem a náspí. Zbyla zde pouze studna.
Tvrz založena na východním konci vesnice na mírném svahu ku rybníku se sklánějícím. Má kruhovou formu, která se prodlením let na jih a východ rozvezenim valů a zasypáním příkopu Změnila jaksi v podobu hruškovitou. Dnes poseta jest chalupami (staveními) a zahradami, jak v příkopě, tak na valu. Průměr kruhu vnitřního jest místy 80 m, na němž dnes chalupy stojí. Šířka příkopů 20-24 m od koruny ke koruně a šířka dna příkopu 8-12 m. Na straně severovýchodní prorván byl násep, nejspíš příjezdem do tvrziště, neb bránou. Od této obíhá druhý příkop 19-22 m široký, v louku proměněný, kolem prvého do půlkruhu na straně na západ běží a přepásává ve vzdálenosti co 300 m opyš. Vnitřní kruh tvrziště má průměr 40 m. Na valu východním, k rybníku obráceném, stojí cihelna, kde se z valů hlína ku vyrábění cihel béře. Nebude dlouho trvati a zmizí důležitá tato památka zemního opevnění nadobro.A opravdu zmizela. Studna je zasypaná, příkop z jižní strany zastavěný. Jen na severní straně najdeme důkladný příkop. Hospodaří v něm slepice. Ale při troše představivosti si můžete stále udělat představu jak tvrziště vypadalo.

zdroj: https://www.geocaching.com/geocache/GC84X4J_tvrz-mnichovice?guid=ff59aff0-0324-42bf-9984-d08174fa856c

Jan Valchář - Dolnokralovicko - 1912)