Mlázovice

Tvrz byla založena v polovině 14. stol, první zmínka pochází z roku 1360, kdy Jiří z Mlázovic uvedl do funkce faráře místního kostela. Nejvýznamnějším majitelem byl Všeslav z Charvátec, zvaný Chod z Mlázovic, který roku 1403 zastával úřad místokomořího úřadu zemských desek. Po roce 1415 vlastnil tvrz vladyka Černín neznámého rodu, aktivně se účastnící husitské revoluce na straně táborské opozice. Podle W.W.Tomka se jednalo o Jana z Černína, z tvrze Černíně, ležící nedaleko Mlázovic. Tvrz byla na jaře roku 1424 oblehnuta Žižkovým vojskem, dobyta a rozbořena (při dobývání padl i majitel tvrze Černín). Tvrz poté nebyla nikdy obnovena.

zdroj: Milan Caha - hrady.cz  (zdroj: kol.: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl, Argo, Praha 2000)