Miletín

https://cs.wikipedia.org/wiki/Milet%C3%ADn#/media/Soubor:Milet%C3%ADn_-_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milet%C3%ADn#/media/Soubor:Milet%C3%ADn_-_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.jpg

Před miletínským zámkem, v bezprostředním okolí kostela Zvěstování Panny Marie, můžeme předpokládat areál zaniklé komendy či hradu řádu německých rytířů. Ti získali Miletín darem roku 1241, přičemž knížecí dvorec je zde zmiňován již roku 1124, a vlastnili jej do roku 1403.
Nepříliš prozkoumaná lokalita pravděpodobně obsahovala kapli, která dnes tvoří obdélný presbytář kostela. Výzkumem byl severozápadně od kostela zjištěn románský nebo raně gotický sklep a několik suterénních prostor, které spojovala chodba se studní. Doposud neobjasněnou zůstává otázka opevnění a vnitřní zástavby.
Lokalitu (včetně plánku) najdete v Ilustrované encyklopedii českých hradů (T. Durdík, 1999).

zdroj: Michal Merkl - hrady.cz

https://www.hlavati.cz
https://www.hlavati.cz
https://www.fotohistorie.cz/Kralovehradecky/Jicin/Miletin/Miletin_-_namesti/Default.aspx
https://www.fotohistorie.cz/Kralovehradecky/Jicin/Miletin/Miletin_-_namesti/Default.aspx
https://www.jicinsko.cz/dis/hr/milet_h.htm
https://www.jicinsko.cz/dis/hr/milet_h.htm