Liběhrad

Počátky Liběhradu spadají zřejmě do 13. nebo 14. století, ovšem poprvé se písemně připomíná až v roce 1532. Možným zakladatelem byl nejspíše Zbraslavský klášter, který nechal hrad postavit na ochranu svého zdejšího panství. Klášteru patřila i ves pod hradem, tedy dnešní Libčice nad Vltavou. Roku 1541 se o něm píše již jako o zřícenině. 

Zříceninu významně poškodila stavba železnice, která měla původně vést kolem úpatí skály, ale povodeň roku 1845 ukázala, že trať musí být postavena výše. Nakonec byla skála vylámána, a tím byla zničena většina zdí, které z Liběhradu zbyly. Dodnes se tak dochovaly jen jeho nepatrné zbytky, především jihozápadní nároží a zbytek šikmo probíhajícího zdiva v jihovýchodní části.