Hrad Levín

Jitka Brumlichová - mapy.cz
Jitka Brumlichová - mapy.cz

Dnes již jen zbytky hradu Levín na zalesněném hřbetu Staropackých hor, cca 3,5 km severně od Nové Paky.

Dějinné počátky hradu Levína jsou doposud zahalené tajemstvím. Historikové předpokládají, že byl založen neznámým členem rozvětveného rodu Načeraticů, zvaných rovněž Hronovici někdy počátkem 14.století. Jako první majitel Levína je v písemných pramenech uváděn Naček, který vystupuje na dvou listinách Borše z Rýzmburka a jeho synů z 19. prosince 1333 jako Naczke de Lewin, tedy Naček - Načerat z Levína.

Později vlastnil hrad nejspíše jeden z Načkových potomků Jakub, později však z písemným pramenů, které nejsou až tak jednoznačné, vyplývá, že kolem roku 1372 vlastní hrad Jan, řečený též Ješek z Levína, bratr Hynka z Náchoda, člen rozvětveného rodu pánů z Dubé. Dalším majitelem je uváděn Čeněk z Levína, o kterém nevíme zdali byl potomkem Jakubovým či Janovým nebo zdali je jeho původ nutné hledat jinde. Jako s posledním zaznamenaným majitelem Levína se setkáváme se Zdeňkem z Levína řečeného z Hustířan, který je připomínán jako účastník zemského sněmu v Čáslavi, konaného roku 1421.

Rokem 1421 veškeré písemné záznamy končí a k těmto okolnostem lze přepokládat, že ještě během 15. století jej majitelé opustili a hrad zanikl. Později byl i s bývalým příslušenstvím připojen k panství Kumburk - Úlibice, k němuž patřil až do 20. století.

Během posledních několika desítek let měl výskyt polodrahokamů v okolí a jejich bezohledná "divoká" těžba za následek těžké poškození hradní zříceniny, zvláště jejího předhradí. Je zde, ale také nutno zmínit, že v posledních letech vzrostl o Levín zájem místních obyvatel z Levínské Olešnice, kteří na předhradí pořádají od roku 1998 oslavy domnělého výročí založení hradu. Při této příležitosti byly traktorem srovnány všechny jámy po hledačích polodrahokamů na předhradí.

V současné době jsou zbytky hradního areálu zarostlé v lese.

Zpracováno podle:
Úlovec Jiří, Tomíček Tomáš (1999): Hrad Levín. Sborník z Českého ráje a Podkrkonoší, svazek 12, 7-22, 1999. - https://www.cesky-raj.cz/historie/hrady/levin/

Starý model

Nový model

Další podklady