Květnice


Zříceniny hradu ve výrazné poloze ve stejnojmenné obci. Stavba hradu se předpokládá na konci 15.století. Poprvé je hrad připomínaný k roku 1418. Za husitských válek byl roku 1425 dobyt a vypálen. Roku 1532 je připomínán již jako pustý.

Vhodné přírodní podmínky chránily zhruba trojúhelnou horní plochu ze všech stran kromě strany východní. Dnešní terénní situace je již velmi změněná. Hrad byl malý a nejspíše bez věže, v okolí Prahy je více podobných hrádků postavených zbohatlými měšťany.

Do dnešních časů se dochovaly zbytky obvodového opevnění a torzo trojprostorového paláce se slabými zdmi na severní straně. Velká část paláce byla zcela barbarsky zničena v roce 1996 majitelem domku č.p.17. Devastace hradního areálu pokračovala i v dalších letech, kdy byla zplanýrována vnitřní plocha hradu. Jedná se o jedno z nejopovrženíhodnějších zásahů do českých památek. Ve zdech parazitní zástavby je použito druhotné použití opracovaných kamenů z hradu. Zbytky hradu nadále trpí otřesnou "péčí" současných majitelů.