Křikava

Jiří Srb
Jiří Srb

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1357, kdy jej společně s bratry Kolomanem, Buzkem a Přibyslavem držel Hugo z Dornštejna. August Sedláček navrhl, že Dornštejn by mohl být německým názvem hradu, protože neexistuje jiná lokalita toho jména a přídomky z Dorštejna a z Křikavy se v listinách často střídají. V roce 1399 jsou jako majitelé uváděni Přibek a Jindřich z Křikavy, ale ještě před rokem 1402 ho dobyl a vyplenil Dobešík z Boru. Jindřich se později stal jediným majitelem a v roce 1418 zbývající majetek na Prácheňsku prodal Petrovi ze Svojšína a odešel na své panství Obořiště. Křikava potom pravděpodobně zanikla během husitských válek.

zdroj: wiki