Kozlov u Lomnice nad Popelkou

https://www.cesky-raj.cz/historie/hrady/kozlov/
https://www.cesky-raj.cz/historie/hrady/kozlov/

O hradu Kozlov, který se nachází na kopci nedaleko osady Košov a Morcinov, se zachovalo minimum písemných zpráv. Prvním písemně doloženým majitelem je až v roce 1462 Aleš ze Šanova, který se stal i majitelem lomnického panství, ale to je již hrad uváděn jako pustý.

Tento šlechtický hrad vznikl asi v první polovině 14. století, stejně jako podobné okolní hrady Kumburk a Bradlec. Podle Bohuslava Balbína sídlila v pohusitské době na hradě loupeživá posádka, kterou kolem roku 1442 zneškodnilo okolní panstvo. Hrad byl následně zničen, a tak je v urbáři lomnického panství z roku 1667 uveden jako zřícenina. Dodnes se z hradu dochovalo pouze torzo zarostlé lesem.

https://www.cesky-raj.cz/historie/hrady/kozlov/
https://www.cesky-raj.cz/historie/hrady/kozlov/


Kozlov je ukázkou hradu s plášťovou zdí, u něhož veškerá tíha obrany leží na mohutné, vysoké, obvodové hradbě, za níž jsou skryty ostatní objekty hradu. Ochoz plášťové zdi umožňoval plynulý pohyb obránců. Tento typ hradů, spíše typických pro Moravu, neměl velkou věž typu bergfrit či donjon, ale mohl mít menší branskou věž. Specifikem Kozlova je úzká, do skály vytesaná podzemní chodba, která přechází v hlubokou šachtu. Její účel není zcela jasný - mohla to být zásobárna vody, tajná chodba na hrad Brada, pozůstatky po hledání pokladu atd. Spekulací kolem hradu je dodnes mnoho.

https://www.cesky-raj.cz/historie/hrady/kozlov/
https://www.cesky-raj.cz/historie/hrady/kozlov/