kostel sv. Kateřiny

mapy.cz
mapy.cz

Původně dřevěný gotický kostel z 1. poloviny 14. století stál na 523 m vysokém Kateřinském vrchu jižně od Chotěvic. Podle pověsti založené na historických faktech byl kostel postaven v roce 1373. Pravděpodobně v roce 1424 byl zničen husity, poté znovu postaven. Byl znovu zpustošen v průběhu třicetileté války po roce 1644 a znovu postaven v roce 1666. Kostel vyhořel po zásahu bleskem při bouřce v noci z 12. na 13.7.1832 (téže noci vyhořel ze stejných důvodů i kostel v obci). Na jeho místě byl v letech 1832 - 1836 postaven nový zděný kostel v pozdně barokním slohu. V letech 1918 - 1920 prošel kostel celkovou obnovou; interiér byl vymalován, oltář, kazatelna a kříž se Spasitelem byly restaurovány. Po roce 1948 přestal byl kostel udržován. Dne 5.5.1966 byl znesvěcený a poničený kostel odstřelen. - Kostel byl orientovanou jednolodní obdélnou kamennou stavbou s polokruhově zakončeným presbytářem, s valenou lunetovou klenbou a půlkruhovým vítězným obloukem. Na jižní a severní straně kostela byla nízké přístavby; jižní sloužila jako předsíň, v severní byl výklenek se zpodobněním Ježíše v žaláři. Malá sakristie se zvláštním vchodem byla přistavěna k apsidě, kůr měl zvláštní vstup. Na střeše byl sanktusník s lucernou a bání s křížem a se dvěma zvonky. Střecha a sanktusník byly pokryty šindelem. Původní oltářní olejomalbu namalovala hraběnka Gabriela Deymová, v předsíni místnosti byla stará olejomalba s rezignací rytíře z Kolína mezi dvěma anděly. - Nyní je na místě kostela postavena retranslační stanice, kolem ní jsou rozházeny trosky z kostela a vedlejšího domu. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: Radomír Roup, kniha F. Schöbel, B.F. Menzel - Gotteshäuser der Heimat - znicenekostely.cz