Kostel Nanebevzetí Panny Marie

mapy.cz
mapy.cz

Roku 1763 se tehdejší majitel Nových Vilémovic Jan Jiří Freud rozhodl postavit svým nákladem ve vsi kostel a faru. Se stavbou se začalo ještě téhož roku, cihly byly vypáleny v Červeném Dolu. V roce 1765 byl pozdně barokní kostel dostavěn a o dva roky později vysvěcen. Při kostele bylo zřízeno kaplanství, jež byla v roce 1832 povýšeno na faru. Budova fary byla vystavěna roku 1827. - Jako první farář zde působil od roku 1767 vlčický kaplan František Girsig, rodák z Uhelné, který zde strávil 57 služebních let. Dále následovali Gottfried Bude (1810), Johann Glatzel (1828), Josef Kuvert (1867, Anton Kuvert (1885), Franz Nitschmann (1890), Josef Krömer (1900), Albert Hattwer (1903), Karel Seichter (1905) Julius Bammert (1909), Jan Velšovský (1914) Otto Hampel (1921), Dr. Adolf Schreiber (1929), Štefan Gottwald (1930), Jan Glatzel (1937-1946). Po roce 1946 zde samostatná farnost nebyla zřízena. - V červnu či červenci 1976 kostel vyhořel poté, co mu byla vyměněna šindelová krytina, chyběla už jen vrchní vrstva. Skorošický farář s několika dělníky kus od kostela pálili staré šindele. Přitom přelétla jiskra na nově položenou krytinu, která chytila a kostel zcela vyhořel. Dlouhé roky zůstaly stát jen jeho stěny, které byly koncem 80. let zbořeny. - Pozemek, na němž kostel stál, patří církvi.

Zdroj: cs.wikipedia.org; časopis Altvaterbote, přeložil Ing. Günter Fiedler - znicenekostely.cz