kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple byla vystavěna před rokem 1720 a to v barokním stylu. Stála u schodiště z boční strany kostela svatého Michaela archanděla. Stejně jako další kulturní památky v této oblasti i tato kaple doplatila na odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce a na zřízení Vojenského újezdu Hradiště. Většina dalších staveb zůstala na svém místě či byla postupně restaurována, kaple svatého Jana Nepomuckého ale byla v druhé polovině 20. století definitivně zbourána.

V roce 2010 došlo k odhalení jejích základů, které jsou na daném místě patrné do současnosti.