Kaple Povýšení sv. Kříže

Jiří Pulda
Jiří Pulda

Pozůstatky barokní sakrální stavby, která byla zbudována v roce 1714. Jednalo se o orientovaný kostel s křížovým půdorysem, který byl zařazen mezi památkově chráněné objekty. Dodnes se podařilo dochovat pouze nárožní části obvodového zdiva.

mapy.cz