Jičín - Hrádek nad Cidlinou

Chrobak SACEK  - mapy.cz
Chrobak SACEK - mapy.cz

Na západní straně, již za hradbami města Jičína, kde se planina kloní ostrým hřbetem k řece Cidlině, stál dvůr - ve starší době opevněný - zvaný Hrádek nad Cidlinou. K tomuto opevněnému dvoru se snad vztahují zápisy v nejstarší městské knize z r. 1392 a 1406, které určují polohu nemovitostí blízko hradu nebo naproti hradu. Hrádek náležel vrchnosti, a proto se v městských knihách zřídka uvádí.

R. 1524 získal dům na Hrádku Heřman z Rokytníka a na Ostroměři, úředník na Veliši, který jej r. 1538 odevzdal majiteli panství Mikuláši Trčkovi z Lípy. V r. 1559 prodal Vilém Trčka Hrádek svému příbuznému Václavu Šárovcovi ze Šárova. Šlechtičtí majitelé, z nichž většina byla vrchnostenskými úředníky, se střídali, až r. 1610 získala obec. V 19. století zde obec zřídila jatky, které dosud slouží svému účelu.

S dvorem sousedil domek vystavěný vrchností, jehož dispozice se síní s trámovým stropem a portály se skosenými hranami ukazují na vznik stavby ve druhé polovině 15. století. Tento domek se zachoval dodnes.


zdroj: https://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/jicin_hrad/jicin_hradek.htm