Hradové Střimelice

mapy.cz
mapy.cz

Když v roce 1320 prodával Bernard z Cimburka Střímelice abatyši Kunhutě, o existenci hradu se sice výslovně v listině nehovoří, Bernard z Cimburka však jeho stavbu minimálně zahájil. V roce 1359 se totiž majitelem Střímelic stává významný královský úředník (zemský cúdař a místosudí), rytíř Jan Střímelička, který na "hradě hotovém" buduje kapli Neposkvrněného Početí Panny Marie, vysvěcenou v roce 1381. Kaplanství bylo zajištěno platem ve Střímělicích a Zvánovicích, v roce 1382 a 1386 se připomíná kaplan Šimon. Kaplanství se na hradě ve Střímelicích připomíná i později, a to v roce 1413 a 1418 za Jana Strýce z Dolních Střímelic, který byl majitelem hradu od roku 1407. Později byli majiteli hradu páni z Bezejovic (1428), z Kunštátu (1474) a ze Šelenberka (1525). V roce 1554 koupil panství Jan mladší z Valdštejna, který však na hradě nesídlil a dále se již ani hrad v písemných pramenech neuvádí. Zbytky hradu byly v průběhu 20. století téměř rozebrány na stavební materiál pro stavbu rodinných domků v přilehlé vsi.

Malý, avšak nepochybně výstavný a pohodlný hrad se skládal s trojkřídlého paláce, přičemž z jižního křídla vybíhal věžovitý výstupek hradní kaple. Velký důraz na reprezentační a rezidenční složku hradu (módní bezvěžová podoba a tři palácová křídla s kaplí) nasvědčuje, že stavitel náležel mezi sebevědomé a úspěšné šlechtice své doby. Hrad je kladen do kontextu početných luxusních sídel, které si za příznivých a klidných poměrů v době vlády Karla IV. budovali v pražském okolí bohatí pražští měšťané.

Areál hradu zaujímá rozlohu 1140 m2 a dochoval se mohutný val, chránící hrad od východu, kdysi hlavní ochranný prvek fortifikace. Ze tří palácových křídel se dochovaly pouze valy sutě a jediný zbytek zdiva se dochoval ze severní zdi, spojující původně dvě palácová křídla.

zdroj:https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/hradove-strimelice/hrad