HausberkTento osud zřejmě postihl i malý hrádek Hausberg, někdy nesprávně nazývaný také Alberk. Písemné prameny se o něm bohužel vůbec nezmiňují, takže neznáme ani jeho skutečné jméno. Svůj název dostal podle kopce, na němž stojí. Zámecký vrch (německy Hausberg) se nachází mezi Krásnou Lípou a Dominou v nadmořské výšce čtyř set devadesáti metrů. H rad byl postaven na úzkém ostrohu nad údolím a chránily jej celkem dva příkopy s valy. První příkop odděloval ostroh, druhý pak ze tří stran obkružoval vlastní hrad -- ovál se dvěma protilehlými plošinami ve tvaru půlměsíce. V oválu se nacházel další kruhový příkop a v jeho středu plošina o rozměrech asi sedmnáct krát dvaadvacet metrů, na níž stál věžovitý hradní palác. Většina staveb byla patrně dřevěná. Zrod i opuštění hradu lze položit do čtrnáctého století a jsou obestřeny tajemstvím. Podle jeho nevelké rozlohy je pravděpodobné, že vznikl jako hrad šlechtický. Záhadou je jeho poněkud odlehlá poloha, která neměla vazbu na žádnou obchodní komunikaci, a přitom se nachází téměř na dohled od Chomutova na území, které bezpochyby tvořilo zájmovou sféru zdejší komendy německých rytířů. Němečtí rytíři získali již v roce 1281 většinu vesnic v okolí Křimova. Část pozemků v Krásné Lípě a Domině vlastnil ale ještě počátkem druhé poloviny třináctého století rod Alamsdorfů a Hausberg mohl být správním centrem tohoto nevelkého šlechtického panství. V následujících dvou desetiletích se Alamsdorfové stali obětí nátlaku řádových rytířů a museli jim odstoupit své statky v okolí Březence. Je pravděpodobné, že stejně němečtí rytíři postupovali i v případě dalších alamsdorfských držav na horském hřebeni nad Bezručovým údolím. Po začlenění této enklávy do řádových statků by pak Hausberg ztratil svůj význam. okud by tato doměnka měla pravdivý základ, vysvětlovala by vznik i krátkou existenci šlechtického hrádku Hausberg.

seznam.cz

 Pavel Bartoš
Pavel Bartoš

Některé hrady byly krátce po svém založení opuštěny.

Tento osud zřejmě postihl i malý hrádek Hausberg, někdy nesprávně nazývaný také Alberk. Písemné prameny se o něm bohužel vůbec nezmiňují, takže neznáme ani jeho skutečné jméno. Svůj název dostal podle kopce, na němž stojí. Zámecký vrch (německy Hausberg) se nachází mezi Krásnou Lípou a Dominou v nadmořské výšce čtyř set devadesáti metrů. H rad byl postaven na úzkém ostrohu nad údolím a chránily jej celkem dva příkopy s valy. První příkop odděloval ostroh, druhý pak ze tří stran obkružoval vlastní hrad -- ovál se dvěma protilehlými plošinami ve tvaru půlměsíce. V oválu se nacházel další kruhový příkop a v jeho středu plošina o rozměrech asi sedmnáct krát dvaadvacet metrů, na níž stál věžovitý hradní palác. Většina staveb byla patrně dřevěná. Zrod i opuštění hradu lze položit do čtrnáctého století a jsou obestřeny tajemstvím. Podle jeho nevelké rozlohy je pravděpodobné, že vznikl jako hrad šlechtický. Záhadou je jeho poněkud odlehlá poloha, která neměla vazbu na žádnou obchodní komunikaci, a přitom se nachází téměř na dohled od Chomutova na území, které bezpochyby tvořilo zájmovou sféru zdejší komendy německých rytířů. Němečtí rytíři získali již v roce 1281 většinu vesnic v okolí Křimova. Část pozemků v Krásné Lípě a Domině vlastnil ale ještě počátkem druhé poloviny třináctého století rod Alamsdorfů a Hausberg mohl být správním centrem tohoto nevelkého šlechtického panství. V následujících dvou desetiletích se Alamsdorfové stali obětí nátlaku řádových rytířů a museli jim odstoupit své statky v okolí Březence. Je pravděpodobné, že stejně němečtí rytíři postupovali i v případě dalších alamsdorfských držav na horském hřebeni nad Bezručovým údolím. Po začlenění této enklávy do řádových statků by pak Hausberg ztratil svůj význam. okud by tato doměnka měla pravdivý základ, vysvětlovala by vznik i krátkou existenci šlechtického hrádku Hausberg.

Radovan Smokoň - hrady.cz Zdroj: Týdeník Nástup, Petr Rak