Ev. kostel Chomutov

mapy.cz
mapy.cz

Evangelický kostel byl vybudován v novogotickém slohu pomocí Jednoty Gustava Adolfa v l. 1896-99. Byl jednolodní, obdélníkový se síňovou obdélnou lodí, krytou rákosovým stropem, a užším pravoúhlým presbytářem. . Před hlavním průčelím stála hranolová věž s vysokou jehlancovitou střechou. Na konci lodi byla hudební kruchta na 2 kompozitních sloupech s novogotickými varhanami z roku 1900.
Pramen: E. Poche a kol., Umělecké památky Čech A/J, vyd. Academia, Praha 1977

zdroj: Jan Kruliš - zanikleobce.cz

zanikleobce.cz
zanikleobce.cz