Dubí - loupeživý hrádek

Jiří Janáček
Jiří Janáček

Pozůstatek systému opevnění, který tu byl vybudován v období pozdního středověku. Památkově chráněný areál umístěný na svahové kupě se vyznačuje oválným půdorysem, který je lemován nepříliš hlubokým příkopem. Jeho existence je spjata s tehdy probíhající těžkou cínu, kdy opevnění sloužilo k ochraně sídla zdejších horníků.

zdroj: mapy.cz