Dřevěnice

Nejstarší písemná zpráva o vsi Dřevěnici je z r. 1388, kdy se uvádí Jan z Dřevěnice. Z jejích majitelů jsou známi r. 1393 Otík z Labouně na Dřevěnici a r. 1396 Beneš z Dřevěnice. V l. 1429-1454 se uvádí Havel z Dřevěnice, přívrženec císaře Zikmunda, jehož přízní rozšířil dřevěnickou državu i jiné své statky. Tvrz se výslovně připomíná r. 1511, kdy tvrz, dvůr a ves na Dřevěnici získal nejvyšší zemský sudí Jindřich Berka z Dubé na Dřevěnici. Jindřichův syn Zdeněk prodal Dřevěnici r. 1560 Petrovi ze Šelmberka. Od druhého manžela vdovy po Petrovi Lukrécie, Bohuslava Křineckého z Ronova, koupila statek v r. 1588 Kateřina z Donína. V r. 1596 přenechala celé panství Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy, který je připojil ke Rumburku. Dřevěnické zboží tehdy tvořily ves Dřevěnice s tvrzí a dalších 6 vesnic. Tvrz je naposledy uváděna r. 1636, kdy kumburské panství získal při dělení statků Albrechta z Valdštejna Rudolf z Tiefenbachu.

Tvrz stála v areálu dvora, pivovaru, sladovny, kovárny a mlýna, a protože přestala být centrem statku, pustla a musela ustoupit novým hospodářským objektům, zvláště po rozšíření pivovaru. K těmto úpravám došlo za Šternberků, majitelů kumburského panství v l. 1653-1710, kteří zasadili nad vchod svůj znak. Po zrušení pivovaru počátkem 20. století tu byla drůbežárna a pak objekt sloužil mlékárně.

https://www.interregion.cz/turistika/hrady_zamky/drevenice/drevenice_tvrz.htm