Bezník

Na ostrožně vytvořené dvěma potoky, stál hrad nejasného původu a data vzniku. Ani při nevelkém archeologickém zjišťovacím výzkumu nebyl nalezen datovací materiál, který by odpověděl na tyto otázky. Můžeme pouze předpokládat, že jednodílný nevelký hrad vznikl díky kolonizačnímu podnikání miletínské komendy řádu německých rytířů v 13. století. Kolonizační provizorium není v této oblasti ničím výjimečným, viz třeba nedaleký hrad Bradlo.

Petr Nožička,- hrady.cz - čerpáno z T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 1999, 14.2. 2010